HledatMapa stránek

 a Výstava - pozvánka

Příběh kapky

Pro školy a další zájemce

 

Jaroslav Heyrovský

(20.12.1890-27.3.1967)

01_heyrovsky1933.jpg

Na podzim r. 1959 uvítala československá veřejnost zprávu, že poprvé v historii Nobelových cen, které se za chemii udílejí od r. 1901, se dostává této nejvyšší mezinárodní vědecké pocty příslušníku českého národa. Nositelem Nobelovy ceny se stal akademik Jaroslav Heyrovský a obor, za který cenu získal, byla polarografická metoda, které je objevitelem. Polarografie objevená v roce 1922, využívající unikátních vlastností rtuťové kapkové elektrody, se na několik desetiletí stala metodou používanou v řadě oborů. Například za použití speciálních mikronádobek lze provádět analýzu v objemu odpovídajícím jedné desetině obyčejné kapky roztoku a v ní lze stanovit množství zkoumané látky, pohybující se kolem jedné stamilióntiny gramu. Analytické použití polarografie zasahovalo do všech oborů průmyslu, kde bylo třeba chemické analýzy, dále do biologie, farmacie a lékařství (diagnóza rakoviny). Velké uplatnění nalezly polarografické dlouhodobé analyzátory, přístroje, které automaticky sledovaly množství určité látky v plynulém výrobním procesu a popřípadě ve spojení s vhodným zařízením automaticky kontrolovaly chod výrobní linky.

 

Po řadu let byla polarografie „královnou“ mezi analytickými metodami díky své vysoké přesnosti a současně poměrně nízké ceně polarografů. Pražská polarografická škola, kterou tvořili vědci z celého kontinentu, rozšířila tuto metodu po celém světě. V Praze byl v roce 1950 založen Polarografický ústav a Jaroslav Heyrovský se stal jeho ředitelem. K řadě československých vyznamenání a ocenění světovými universitami a vědeckými společnostmi se 10.12.1959 připojila Nobelova cena za chemii. Až do své smrti pracoval J. Heyrovský s týmem vědců na vývoji dalších polarografických metod (např. oscilopolarografie) a polarografických přístrojů.

 

Do dneška se polarografie a z ní odvozené metody uplatňují jako čistě fyzikálně-chemické metody při řešení vědeckých problémů základního výzkumu, jako je například studium mechanismu elektrodových dějů, sledování velmi rychlých chemických reakcí či určování struktury chemických sloučenin.

PRINCIP POLAROGRAFIE:

JE-LI VE ZKOUMANÉM ROZTOKU PŘÍTOMNA LÁTKA, KTERÁ SE MŮŽE NA RTUŤOVÉ KAPKOVÉ ELEKTRODĚ REDUKOVAT ČI OXIDOVAT, VZNIKNE NA KŘIVCE STUPŇOVITÉ ZVÝŠENÍ PROUDU, KTERÉMU ŘÍKÁME POLAROGRAFICKÁ VLNA. POLOHA TÉTO VLNY NA OSE NAPĚTÍ JE CHARAKTERISTICKÁ PRO DRUH LÁTKY V ROZTOKU A JEJÍ VÝŠKA UDÁVÁ MNOŽSTVÍ, V JAKÉM JE LÁTKA V ROZTOKU PŘÍTOMNA. CHEMICKY TEDY ŘÍKÁME, ŽE NÁM POLAROGRAFIE UMOŽŇUJE SOUČASNĚ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ ANALÝZU LÁTKY V ROZTOKU.


(vybráno z katalogu výstavy Příběh kapky)

 

Vědeckým životem profesora Heyrovského od studií až k Nobelově ceně Vás provede prezentace zhotovená z diafilmu o 45 snímcích (dílo kolektivu autorů Polarografického ústavu z počátku 60.let).

 

Připravujeme pro studenty, pedagogy a další zájemce jednak sérii "pracovních" informačních listů na téma fyzikální chemie a také testy či kvizy a jak jinak než o polarografii, elektrochemii a vlastně chemii vůbec.

 

prvni_polarograf.jpg

Vybíráme z testu číslo 1:

Na obrázku je vyfotografován/na:


a) Část Wattova parního stroje (model zhotovený v roce 1905 v Královském technickém muzeu v Praze panem Ant. Malenou podle nákresu J.Watta z r. 1765), pístového tepelného stroje, přeměňující tepelnou energii vodní páry na energii mechanickou, nejčastěji rotační pohyb.
b) Čtecí neboli zobrazovací část telegrafu zkonstruovaná Samuelem Morsem v roce 1836.
c) První model polarografu z r. 1924 pro automatický záznam závislosti proudu na napětí při elektrolýze se rtuťovou kapkovou elektrodou.
d) Model mlýnského kola zhotovený pro natáčení animovaných scén ve filmu „Na samotě u lesa“ (scéna Lavičkovi s dětmi na návštěvě v Radimově mlýně…).

 

První test (všeobecně chemický) je již připraven. Můžete si jej zkusit vyplnit- ZDE.

Přidali jsme druhý test (elektrochemický) - STÁHNOUT.

 

V rámci doprovodného programu konference budeme pro zájemce organizovat krátké přednášky doplněné promítnutím některých archivních snímků. Vzhledem k omezené kapacitě sálu je nutná rezervace míst. Aktuální informace s kontaktem na rezervaci naleznete pod odkazem Program pro studenty SŠ a žáky ZŠ na stránce DOPROVODNÉ AKCE.

 

Zajímá nás Váš názor, pokud navštívíte výstavu anebo alespoň její stránky. Podělte se o své dojmy - KNIHA NÁVŠTĚV. Děkujeme.

 

 

A jako bonus - něco ze současnosti!

 

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. patří po dlouhá léta k nejlepším chemickým ústavům Akademie věd. Aktuální informace o popularizačně-vzdělávacích programech představujících naši současnou vědu a výzkum  školám a veřejnosti najdete zde.

 

 

Tak tedy navštivte nás v ÚFCH JH !

 

ustav.jpgOrganizátor


UFCH JH-Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

3 nástroje-Tři nástroje akademického pracoviště jako odpověď na otázku, jak účinně zapojit mladou generaci do vědy a výzkumu

Partneři


AV CR-Akademie věd České republiky

DataApex s.r.o.-DataApex s.r.o.

Hvězdárna Brno-Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědecká fakulta UK v Praze-Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze

Univerzita Pardubice-Univerzita Pardubice

Nadační fond Jaroslava Heyrovského-Nadační fond Jaroslava Heyrovského

Sigma Aldrich-Sigma Aldrich

Merck spol. s r. o.-Merck spol. s r. o.

Praha 8-MČ Praha 8

Československý časopis pro fyziku-Československý časopis pro fyziku

Nanopin-Výzkumné centrum pro nanopovrchové inženýrství NANOPIN

ATG s.r.o.-ATG s.r.o.

MFF UK-MFF UK

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci-Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

SPŠCHG Akademika Heyrovského v Ostravě-SPŠCHG Akademika Heyrovského v Ostravě

Bochemie Group-Bochemie Group

BorsodChem MCHZ, s.r.o.-BorsodChem MCHZ, s.r.o.

Teva Pharmaceuticals ČR, s.r.o.-Teva Pharmaceuticals ČR, s.r.o.

Muzeum Vysočiny Jihlava-Muzeum Vysočiny Jihlava

Střední průmyslová škola  v Ústí nad Labem-Střední průmyslová škola  v Ústí nad Labem

Spolchemie-Spolek pro chemickou a hutní výrobu (Spolchemie), a.s.

Pracoviště FJFI ČVUT v Děčíně-Pracoviště FJFI ČVUT v Děčíně (Katedra softwarového inženýrství v ekonomii)

Základní škola Koperníkova v Teplicích-Základní škola Koperníkova v Teplicích

Biskupské gymnázium-Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod-Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod

Vítkov-Oficiální stránky města Vítkov

Gymnázium J.Heyrovského-Gymnázium J.Heyrovského

Gymnázium Mozartova Pardubice-Gymnázium Mozartova Pardubice

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova-Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova

Gymnázium Uherské Hradiště-Gymnázium Uherské Hradiště

Fakulta technologická  Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně-Fakulta technologická 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova-Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova
Liberec
O výstavě | Info pro návštěvníky | Doprovodné akce | Fotografie | Videa | Partneři | Pro školy | Autorský tým | Kniha návštěv | Napsali o nás
Copyright©2024 Hana Francová - FlexyWEB TOPlist